Snelle stijging loonkosten - lichte stijging inflatie

ZOETERMEER - Illustratie economie van Nederland. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT De inflatie steeg in december licht, de loonkosten stegen sneller. Illustratie ANP / Lex van Lieshout

De loonkosten voor werkgevers zijn vorig jaar met 2,2 procent gestegen. Dat is meer dan in de twee voorgaande jaren. De stijging komt onder meer door een snellere stijging van de cao-lonen en een hogere werkgeversbijdrage voor de werkloosheidswet. De stijging blijft wel achter bij de inflatie van 2,5 procent, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

De cao-lonen stegen vorig jaar met 1,6 procent, 0,5 procentpunt meer dan in 2011. Daarnaast steeg de werkgeversbijdrage aan de werkloosheidswet vorig jaar van 4,2 procent naar 4,55 procent. Ook veranderde de werkgeversbijdrage in de ziektekosten. Bij de overheid stegen de loonkosten relatief sterk met 2,6 procent. Volgens het CBS komt dit vooral door hogere premies voor het ambtenarenpensioenfonds ABP. De loonkosten per gewerkt uur stegen in 2010 en 2011 nog met respectievelijk 1,5 en 1,6 procent.

De loonstijging per bedrijfstak ligt met uitzondering van de horeca tussen de 1,3 en 1,8 procent. Vergeleken met vorig jaar zijn er wel grote verschillen aan te wijzen. Zo hield in 2011 het hele openbaar bestuur nog vast aan de nullijn terwijl vorig jaar de lonen bij de overheid dus toenamen. Ook voor de bouwnijverheid is het verschil met een jaar eerder relatief groot. In 2011 namen de lonen in deze bedrijfstak met 0,8 procent toe, afgelopen jaar was dit 1,8 procent.

Lichte stijging inflatie, duurdere brandstof

De stijging blijft wel achter bij de gestegen inflatie, die steeg in december door hogere voedselprijzen naar 2,9 procent. In november lag de inflatie 0,1 procentpunt lager.

Het CBS publiceerde vandaag tegelijkertijd ook cijfers over brandstoffen. Autobrandstoffen werden maar liefst 7,3 procent duurder door de hogere olieprijs, maar ook door hogere accijnzen en de hogere btw. Hiermee behoren benzine, lpg en diesel tot de hoogste stijgers van afgelopen jaar. Naast brandstof werd ook gas hierdoor met 7,2 procent flink duurder.

Duurder ov, goedkoper water

Een andere grote prijsstijger was het vervoer over de weg, via de bus of de taxi. Dat steeg gemiddeld 8,3 procent in prijs. Ook sigaretten staan in de top met stijgers, die werden gemiddeld 6,2 procent duurder. Voedingsmiddelen waren in december 3,7 procent duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging sinds maart 2009. Koffie en thee stegen het hardst in prijs met 3,9 procent, door tegenvallende oogsten in de afgelopen jaren en de grotere vraag naar koffie in Brazilië en China. Voedsel is de afgelopen jaar sowieso 2 procent duurder geworden. Alleen aardappelen waren door de goede oogst 11,9 procent goedkoper.

De prijs van kraanwater daalde door de daling van grondwaterbelasting daarentegen met 7 procent. Daarnaast werd ook consumentenelektronica, zoals televisies, camera’s en computers, het afgelopen jaar goedkoper. Zo moest voor een televisie gemiddeld 6,1 procent minder worden betaald.

    • Anouk Eigenraam