Het Nationale Toneel kiest jonge acteurs

Tegen de trend in neemt het Nationale Toneel meer acteurs in vaste dienst. „Met een groot ensemble kun je repertoire opbouwen.”

Reinout Scholten van Achat Foto Christel Mitchell

Vijf nieuwe acteurs treden in dienst bij het Nationale Toneel. Katja Herbers (32), Joris Smit (31), Hannah Hoekstra (25), Sallie Harmsen (23) en Reinout Scholten van Aschat (23) gaan het Haagse ensemble versterken. Smit en Herbers komen vast in dienst, de andere drie nemen deel aan een coachingstraject, van in eerste instantie twee jaar. Artistiek leider Theu Boermans van NT versterk en verjongt het gezelschap zo aanzienlijk. „Ik ben enorm verheugd dat wij hen aan ons hebben kunnen binden. Zij zijn dé talenten van hun generatie.”

Het NT gaat van elf naar zestien acteurs. Dat wordt deels betaald uit het budget voor talentontwikkeling, een nieuwe taak voor de grote gezelschappen. Daarnaast is bezuinigd op ondersteunende diensten.

Uiteindelijk wil Boermans naar een ensemble van achttien mensen. „Met een groot vast ensemble kun je repertoire opbouwen en geregeld reprises spelen, zoals in Duitsland gewoon is en Toneelgroep Amsterdam ook al steeds meer doet. Onze omstandigheden verschillen weliswaar; wij hebben geen eigen zaal tot onze beschikking, en moeten meer reizen, maar uiteindelijk wil ik ook toe naar zo’n systeem.”

Boermans wilde Katja Herbers al langer graag bij zijn gezelschap hebben. Zij heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd bij de Münchner Kammerspiele van Johan Simons, waaraan ze ook deels verbonden blijft. Met Herbers maakte Boermans eerder de voorstellingen Fräulein Else en De Eenzame Weg. Recentelijk speelde zij een hoofdrol in zijn Drie Zusters. Boermans: „Katja heeft de gevoeligheid, intelligentie, het talent en het lef die ik zoek bij acteurs en actrices. En ze heeft al veel kilometers gemaakt. Deze jonge mensen moeten uitgroeien tot de protagonisten van morgen, en stukken kunnen dragen. Dat heeft zij ruimschoots bewezen.”

Met Smit werkte Boermans ook al eerder, onder andere bij Olie. „Joris heeft een enorme intensiteit. In de opbouw van een toneelensemble zoek je naar extremen. Er zit iets zwarts in Joris, dat mij zeer bevalt.”

Hadden Herbers en Smit zich al bewezen, de andere aanwinsten selecteerde hij deels intuïtief, zegt hij. „Talent, gulzigheid, leergierigheid staat voorop. Daarbij probeer je een gezelschap zo op te bouwen dat je van elke generatie twee contrasterende kleuren hebt. Neem Sallie en Hannah: de eerste benadert een rol dionysisch, de tweede eerder apollinisch. Joris is meer zelf een maker, en Reinout een sterk tekstacteur.”

Investeren in de ontwikkeling en de toekomst van het ensemble was volgens Boermans wel hoognodig. „We moeten iedere generatie weer opnieuw veroveren.”

    • Herien Wensink