Correcties & Aanvullingen

Moord/doodslag

In het stuk Niet elk hart is bestand tegen een doodsschrik (woensdag 9 januari, pagina 16&17) staat: „Over ‘moord’ spreekt het [strafrecht] wanneer de dader de opzet had het slachtoffer te vermoorden, over ‘doodslag’ wanneer die na mishandeling ‘toevallig’ overlijdt.” Dit is onjuist. Er had moeten staan: ons strafrecht bepaalt dat zowel moord als doodslag zich kenmerken doordat zij opzettelijk worden gepleegd; bij moord is aanvullend sprake van voorbedachte rade, terwijl bij doodslag het opzet zich in een korte periode vormt. Als het slachtoffer ‘toevallig’ overlijdt, is er sprake van (zware) mishandeling met de dood als gevolg.

Piloten

In het artikel Rechtszaak jonge piloten tegen ABN (woensdag 9 januari, pagina 8) wordt afgestudeerd piloot Yuri Kok geciteerd. De suggestie kan ontstaan dat hij zich heeft aangesloten bij Actiegroep Vliegschuld Leed. Kok is geen lid van die actiegroep.