Ziekenhuis Groningen verwacht wachtlijsten in de kankerzorg

Archieffoto van het UMCG. Het ziekenhuis vreest de toename van het aantal kankerpatiënt in de toekomst niet aan te kunnen. Foto ANP / Freek van Asperen Archieffoto van het UMCG. Het ziekenhuis vreest de toename van het aantal kankerpatiënt in de toekomst niet aan te kunnen. Foto ANP / Freek van Asperen

Door de toename van het aantal kankerpatiënten vreest het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat in de toekomst wachtlijsten gaan ontstaan in de kankerzorg, meldt Novum. De vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van kankerpatiënten zorgt er volgens het ziekenhuis voor dat het in 2015 een kwart meer patiënten heeft dan nu.

In 2020 is zelfs sprake van een toename van tachtig procent, zo heeft het ziekenhuis volgens een woordvoerder laten becijferen.

“Dat is enorm veel. En we zitten nu al aan de grens van onze capaciteit.”

Het ziekenhuis vreest organisatorische en financiële problemen, die er zelfs toe zouden kunnen leiden dat een wachtlijst ontstaat.

“Dat is absoluut niet wenselijk. Mensen met een tumor moeten zo snel mogelijk worden behandeld.”

Het ziekenhuis is van plan de komende tijd de complexe zorg meer naar zich toe te trekken. De basiszorg zouden omliggende ziekenhuizen op kunnen vangen. “Dat zal zorgen voor wat extra capaciteit bij ons, maar dat zal niet alles oplossen.”

Volgens NRC-redacteur Frederiek Weeda komt de toename van kankerpatiënten echter niet alleen door de vergrijzing. Het heeft ook te maken met de toenemende specialisatie van ziekenhuizen, zoals dat is ingezet door het overheidsbeleid en de zorgverzekeraars.

“Er sluiten steeds meer afdelingen in kleinere ziekenhuizen omdat specialistische behandelingen naar de grote ziekenhuizen worden verplaatst. Dus die krijgen ook steeds meer patiënten.”

    • Anouk Eigenraam