'Wij leren gemeente hoe te bezuinigen'

Piet van Mourik

Functie: directeur van de Stichting De Regisserende Gemeente

„Wij groeien als kool! Onze agenda is vol tot medio 2013. De crisis helpt ons daarbij, wij leren gemeenten bezuinigen. Wij zijn een non-profitorganisatie die ambtenaren en gemeentebestuurders helpt de kloof tussen burger en gemeente te verkleinen. Wij leren hun bijvoorbeeld om beleid niet achter het bureau te maken, maar in samenspraak met belanghebbenden. Om niet in het gemeentehuis te blijven zitten, maar de straat op te gaan. We werken toe naar een gemeentelijk bedrijf dat 60 tot 70 procent kleiner is en daardoor 40 procent goedkoper. Nog meer besparen gaat niet, want veel taken moeten natuurlijk wel worden uitgevoerd door externe partijen. We zijn nu bezig in de gemeente Albrandswaard, waar het aantal ambtenaren wordt ingekrompen van circa 170 naar 35. We hebben pakweg dertig gemeenten op onze lijst staan die ook gaan inkrimpen. Enerzijds is dat ingegeven door bezuinigingen, anderzijds door het verlangen om beter te functioneren; met meer democratie en minder bureaucratie. Ik schat dat we dit jaar tien mensen extra moeten aannemen om al het werk aan te kunnen.”

    • Friederike de Raat