Wie hoger onderwijs heeft gevolgd, betaalt per jaar aan zorgpremie, maar gebruikt voor zorg. Een vmbo'er betaalt en gebruikt voor zorg. 4.000 euro 2.000 euro 2.000 euro 3.000 euro

Hogeropgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg dan lageropgeleiden, terwijl zij wel steeds meer moeten bijdragen aan de oplopende zorgkosten. Dit zet de solidariteit waarop het zorgstelsel drijft onder druk.

Daarom moet het basispakket kleiner worden, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport De prijs van gelijke zorg. Mensen met alleen basisonderwijs maken voor ongeveer drieduizend euro per jaar gebruik van zorg. Voor hoogopgeleiden is dat tweeduizend euro.

Bij het betalen van de zorg is het patroon omgekeerd. In 2011 droeg iemand met een hbo/wo-opleiding bijna vierduizend euro per jaar bij aan de collectieve zorgvoorzieningen en iemand met een vmbo-opleiding ongeveer tweeduizend euro.

Volgens het CPB werkt het zorgstelsel nu niet goed voor zowel mensen met een lagere als mensen met een hogere opleiding. Bij een kleiner basispakket kunnen mensen met een laag inkomen kiezen voor andere bestedingen. En mensen met een hoger inkomen kunnen kiezen voor andere, duurdere zorg.

Gisteren werd ook bekend dat bijna 300.000 Nederlanders jaarlijks hun verplichte zorgpremie niet betalen. Voor iedere wanbetaler die zijn schuld inlost, komt er weer één bij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De precieze oorzaak is onduidelijk.