Uitgesproken

None

Dan vragen ze: heb jij Facebook? Nee, ik heb een adres. Ik woon ergens. Ik besta.

Zonderlinge musicus en schilder Jesse de Haas in Joris’ Showroom (NCRV, Nederland 1).