Roc's in Rotterdam bekijken opsplitsing

De twee regionale opleidingscentra (roc’s) in Rotterdam, het Albeda College en Zadkine, willen zich omvormen tot kleinere, gespecialiseerde ‘MBO Colleges’ met zelfstandige besturen. Dat hebben de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs vanochtend gemeld.

Hun plan zou de terugkeer betekenen van de ooit in de roc’s opgegane mts en meao.

Het Albeda College en Zadkine constateren dat de wijze waarop zij nu zijn georganiseerd „onvoldoende aansluit bij de onderwijsbehoefte van Rotterdam en de regio Rijnmond”.

Door de complexiteit en omvang van beide organisaties – het Albeda College heeft 22.000 leerlingen, Zadkine 18.000 – moet nu veel tijd en energie worden besteed aan „interne beheersprocessen”, aldus de verklaring. „Het bij elkaar houden van alle verschillende opleidingen in twee grote organisaties leidt tot ingewikkelde besluitvorming.”

Daarom wordt nu onderzocht of het beter is het onderwijs aan te bieden in kleinere, herkenbare eenheden, gericht op specifieke sectoren van de arbeidsmarkt. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze opsplitsing moet in april zijn afgerond.

Zadkine zit in financiële problemen door een te ambitieus bouwbeleid en een teruglopend aantal leerlingen. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) kende de school eind december een lening van 50 miljoen euro toe om het verbeterplan van de onlangs aangetreden nieuwe schoolleiding te financieren.

As de opsplitsing van beide roc’s doorgaat, wordt daarmee een tendens doorgezet die afgelopen zomer vorm kreeg bij de defusie van de gevallen onderwijsreus Amarantis, die in vijf nieuwe scholen is opgesplitst.