'Het is niet één groot feest hier'

Martine Hoogendoorn

Functie: arbeidsrechtadvocaat bij VMW Taxand

„Het is gelukkig nog steeds druk bij ons, al kun je niet zeggen dat het door de crisis hier één groot feest is. We merken dat het voor opdrachtgevers nu lastiger is om budgetten los te krijgen, dat de tarieven onder druk staan en dat wij meer moeite moeten doen om opdrachten binnen te halen. We adviseren onder andere bij reorganisaties. We begeleiden bijvoorbeeld Ondernemingsraden die advies moeten uitbrengen, we onderhandelen met bonden over sociale plannen en begeleiden ontslagaanvragen bij het UWV en de kantonrechter. Maar ook bij bedrijfsverplaatsingen worden we ingeschakeld, omdat de OR daarover advies moet uitbrengen. We houden ons dus niet alleen met ontslagen bezig. We adviseren ook buitenlandse werkgevers over de Nederlandse wetgeving. Bijvoorbeeld welke arbeidsvoorwaarden volgens de Nederlandse wet gelden. Op de binnenlandse markt komt er veel nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving aan door het nieuwe regeerakkoord. Er is dus wel veel werk, maar je moet je wel aanpassen aan de veranderende markt.”

    • Friederike de Raat