Geen schorsing Moszkowicz na klacht over declaraties

De deken van de orde van advocaten in Amsterdam, Germ Kemper, zal advocaat Bram Moszkowicz niet met onmiddellijke ingang schorsen.

Strafpleiter Nico Meijering vroeg de deken deze week om de raad van discipline te verzoeken zijn collega Moszkowicz per direct te verbieden zijn vak nog uit te oefenen. Hij zou zijn cliënt Estelle Cruijff „excessief hoge kosten” in rekening hebben gebracht toen hij haar bijstond in de zaak tegen haar partner, de van mishandeling verdachte Badr Hari.

„Moszkowicz moet niet meer slachtoffers kunnen maken en het aanzien van de advocatuur is denk ik nu wel genoeg geschaad”, aldus Meijering. Namens Cruijff heeft hij Kemper gevraagd een onderzoek in te stellen naar het handelen van Moszkowicz.

Kemper laat weten dat hij de gewone tuchtrechtelijke procedure zal bewandelen in deze zaak. Moszkowicz krijgt de kans schriftelijk te reageren op de klacht van Cruijff. Na het horen van alle partijen zal de deken besluiten of de zaak wordt voorgelegd aan de raad van discipline voor de advocatuur.

Een behandeling zal waarschijnlijk niet gebeuren voor 21 februari. Die dag dient het beroep dat Moszkowicz heeft ingesteld tegen het besluit van de tuchtrechter hem voor het leven uit zijn ambt te zetten. De uitspraak hierover wordt pas in mei verwacht. Dan is een eventuele tuchtzaak inzake Cruijff wel al behandeld.

RTL Boulevard en De Telegraaf hebben gisteren gereageerd op de beschuldiging van Meijering dat Moszkowicz deze bevriende media heeft gebruikt om informatie over Estelle Cruijff te slijten.

De Telegraaf is woedend over de beschuldigingen dat het dagblad met Moszkowicz opzetjes maakt om de zaak in de eigen kolommen te kunnen uitventen. „We nemen die verdachtmaking dat we samen met Moszkowicz publicitaire spelletjes spelen heel hoog op”, zegt verslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf. De krant overweegt een klacht in te dienen tegen Meijering bij de tuchtrechter voor de advocatuur. Van den Heuvel: „Ik heb goede contacten met Moszkowicz maar af en toe ook behoorlijke ruzies. Het is in ieder geval niet zo dat ik met hem onder één hoedje speel. Er zijn voor een journalist ook andere manieren om aan informatie te komen.”

Ook het programma RTL Boulevard is ontstemd over de verwijten. „Het is pertinente onzin om te verkondigen dat wij onder een hoedje spelen met advocaat Moszkowicz”, zegt hoofdredacteur Carlo van Lienden. Bram Moszkowicz is medepresentator van het programma. Van Lienden: „We voeren op de redactie juist altijd heel felle debatten met Moszkowicz over wat we gaan brengen omdat hij altijd voor zijn cliënten gaat staan. Hij wil heel vaak een zaak niet bespreken omdat hij betrokken is bij een zaak. Dus het verwijt dat we met hem samenwerken en dat hij ons tipt is absoluut niet waar.”