Video: H.C. ten Berge over uitgeven in eigen beheer

Omdat er geen gevestigde uitgeverij te vinden was die er brood in zag, besloot P.C. Hooftprijswinnaar H.C. ten Berge zijn laatste boek in eigen beheer uit te geven. Klaas en Iris Koppe spraken Ten Berge erover in Zutphen.

De stok van Schopenhauer heet het laatste boek van H.C. ten Berge, een zogenaamde ‘documentaire roman’, gesitueerd in het Duitsland van de negentiende en twintigste eeuw. Ten Berge bood het manuscript ervan aan bij zijn uitgeverij, maar daar reageerde men niet bijster enthousiast, zoals al eerder werd beweerd en Ten Berge nu ook bevestigt in een videogesprek met Klaas en Iris Koppe:

“Het boek werd geweigerd op een toon die weinig aardig klonk en er werden termen gebruikt als: ‘het boek is niet urgent’. In uitgeverskringen is het woord urgent een eufemisme voor: we kunnen er geen duizenden verkopen.”

Bekijk het volledige interview hier. Ten Berge schetst de situatie tussen hem en zijn uitgever en legt uit waarom het boek in deze vorm moest verschijnen, en niet 250 pagina’s dunner, zoals de wens van de uitgeverij luidde.