Strengere aanpak student zorgt voor beter resultaat

Een proef om studenten in hun eerste jaar harder te laten werken, levert goede studieresultaten op.

Intensievere begeleiding, meer toetsen en minder mogelijkheden tot herkansing leveren een positief studieresultaat op. Dat blijkt althans uit een gisteren door de Erasmus Universiteit gepresenteerd rapport.

Vorig collegejaar startten de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) een proef om studenten meer te activeren om alle studiepunten het eerste jaar te halen. Daarmee wil de Rotterdamse universiteit voorkomen dat studenten zich in het tweede studiejaar moeten richten op nog niet behaalde vakken uit jaar één.

Studenten blijken vaak geen herkansing nodig te hebben om een vak te halen. Zo heeft 81 procent van de studenten Psychologie die in één jaar alle studiepunten hebben behaald geen enkele bloktoets (theoretische kennis) herkanst. Bij studenten Pedagogische Wetenschappen is dat 77 procent. Veel studenten hoefden ook geen beroep te doen op de compensatieregeling, ingesteld vanwege het beperkt aantal herkansingen. Van de studenten Sociologie heeft 51 procent bij bloktoetsen geen gebruik gemaakt van de compensatiemogelijkheid. Practica (vaardigheden) blijken nauwelijks herkanst en relatief weinig gecompenseerd te worden.

Met ingang van dit collegejaar nemen vrijwel alle opleidingen van de Erasmus Universiteit deel aan de proef. De eerste resultaten worden dit voorjaar bekend. NRC