'Solidariteit in de zorg onder druk'

Mensen met een hoger inkomen maken gemiddeld minder zorgkosten maar zijn vaak wel meer kwijt aan hun zorgpremie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Door de stijgende zorguitgaven staat de solidariteit in de zorg onder druk. Een kleiner basispakket of een hogere eigen bijdrage in de zorg zou daarom beter zijn, stellen de onderzoekers. Lager opgeleiden doen een relatief groot beroep op de zorg. De kosten worden deels betaald door mensen met een hogere opleiding. Gemiddeld de helft van hun bijdrage gaat naar mensen met een lagere opleiding. Novum