Klacht tegen driehoek Haren voor 'nalatigheid'

Justitie, politie en gemeente hebben zouden de burgers van Haren in de steek hebben gelaten

Haren. Wegens „ernstig plichtsverzuim en zeer laakbare nalatigheid in de uitoefening van hun ambt” dient voormalig officier van justitie Henk Marquart Scholtz een klacht in tegen de burgemeester van Haren, de Groninger korpschef en de hoofdofficier van Justitie, die betrokken waren bij het uit de hand gelopen Facebookfeest op 21 september, waar zo’n drie- tot vijfduizend feestgangers op af kwamen.

Dat schreef Marquart, zelf inwoner van Haren, de burgemeester en wethouders van Haren zondag in eenbrief. De driehoek heeft het feest onderschat en de burgers in de steek gelaten, vindt hij. De voorbereiding op en het optreden tijdens de avond was „volstrekt ongenoegzaam en amateuristisch. Er was geen goed plan van optreden voor de politie en de aansturing was zeer gebrekkig.”

Zo was er er te weinig politie en te weinig ME. En waarom, vraagt Marquart zich af, werden de waterkanonnen niet ingezet en werd er geen traangas gebruikt? Waarom waren de toegangswegen naar Haren niet afgesloten? Waarom bleven de treinen op station Haren vele duizenden feestgangers afzetten? Waarom werd het alcoholverbod op de openbare weg niet gehandhaafd?

Tot dusver weigeren burgemeester, korpschef en hoofdofficier elk commentaar, omdat ze het onderzoek van de commissie Cohen afwachten. Die brengt naar verwachting in april verslag uit. NRC