Jacht is juist hard nodig in ons land

Daan Remmerts de Vries wil ons doen geloven dat de jacht alleen maar leidt tot excessen (Opinie&Debat, 5 januari), maar jacht is bij het beheer van landelijke gebieden een essentieel instrument. In gebieden waar de jacht niet wordt uitgeoefend, omdat de wetgever of de eigenaar dat verboden heeft, zijn de dieren overgeleverd aan de goden. Juist omdat we in een dichtbevolkt land leven, kan de natuur het zelf niet af.

Als het jagen wordt verboden, zullen bepaalde dieren goeddeels verdwijnen. Andere dieren zullen veel te sterk toenemen. Sinds de invoering van de Flora- en faunawet is de jacht langs de grote rivieren verboden. Wie zorgt er nog voor de hazen in de uiterwaarden als deze onderlopen?

Heel andere excessen doen zich voor door bewust niet in te grijpen bij het beheer van de populaties edelherten in de Oostvaardersplassen en de damherten in diverse duingebieden.

En wat te denken van de nog steeds toenemende aantallen ganzen die de weilanden en akkers van de boeren leegvreten en die gevaarlijke toestanden veroorzaken rond Schiphol? Sinds het schrappen van de gans als bejaagbare soort staan de jagers machteloos toe te kijken. Een kleine overtreding van soms lachwekkende regels leidt al snel tot het intrekken van de jachtakte. Dit riskeert een jager heus niet.

Albert Schimmelpenninck

Rentmeester Stichting Twickel