CPB: basispakket zorg moet kleiner

Hogeropgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg dan lageropgeleiden, terwijl zij wel steeds meer moeten bijdragen aan de oplopende zorgkosten. Dit zet de solidariteit waarop het zorgstelsel drijft onder druk. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het gisteren verschenen rapport De prijs van gelijke zorg. Het CPB stelt voor het basispakket fors te verkleinen. Mensen met alleen basisonderwijs maken voor ongeveer drieduizend euro per jaar gebruik van zorg. Voor hoogopgeleiden is dat tweeduizend euro. Bij het betalen van de zorg is het patroon omgekeerd. In 2011 droeg iemand met een hbo/wo-opleiding bijna vierduizend euro per jaar bij aan de collectieve zorgvoorzieningen en iemand met een vmbo-opleiding ongeveer tweeduizend euro.

Volgens het CPB werkt het zorgstelsel nu niet goed voor zowel mensen met een lagere als mensen met een hogere opleiding. Daarom zou het basispakket moeten worden ingeperkt. Dan kunnen mensen met een laag inkomen kiezen voor een kleiner zorgpakket ten gunste van andere bestedingen, en hebben mensen met een hoger inkomen mogelijkheden om te kiezen voor betere, duurdere zorg.

In de politiek is verdeeld gereageerd op het plan van het CPB. SP-leider Emile Roemer is er niet van gecharmeerd. „Het CPB legt met dit voorstel een bom onder de solidariteit in de zorg. Minder zorg in het basispakket betekent meer tweedeling. Mensen dreigen niet de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Straks zien we weer aan iemands gebit hoe dik zijn portemonnee is. Die Amerikaanse toestanden moeten we hier niet hebben.” Ook de PVV is tegen het voorstel en voorziet net als de SP een tweedeling. „Dat is asociaal”, aldus Kamerlid Reinette Klever. „Niet het basispakket moet op de schop, we moeten zuiniger omgaan met de zorg.”

VVD-Kamerlid Anne Mulder is blij met het CPB-rapport. Hij vindt het „onzin” om van Amerikaanse toestanden te spreken. „Wij hebben in Nederland een uniek stelsel om de zorg te financieren. Als we dat voor de toekomst willen behouden, moet het betaalbaar blijven. Daarom pleit de VVD al langer voor de inperking van het basispakket. Het kabinet bezuinigt de komende periode al anderhalf miljard euro, door bijvoorbeeld de rollator uit het basispakket te halen.” Volgens hem is solidariteit eindig. „Je kan niet van een bepaalde groep mensen vragen dat ze alsmaar meer aan de zorg moeten bijdragen, terwijl ze niet meer zorg gebruiken.”