Militairen verliezen tot bijna 5 procent inkomen door nieuw loonstrookje

Militairen verliezen door een nieuw loonstrookje tot 5 procent van hun inkomen, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. ‘Woest’, zijn de militairen volgens de krant. Het ministerie van Defensie erkent een fout te hebben gemaakt en werkt aan een oplossing.

Militairen verliezen door een nieuw loonstrookje tot 5 procent van hun inkomen.
Militairen verliezen door een nieuw loonstrookje tot 5 procent van hun inkomen. Foto ANP / Lex van Lieshout

Militairen verliezen door een nieuw loonstrookje per direct tot 4,8 procent van hun inkomen, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. ‘Woest’, zijn de militairen volgens de krant. Het ministerie van Defensie erkent een fout te hebben gemaakt en werkt aan een oplossing.

Door een verandering van de ziektekostenbijdragen worden onkosten voor de militairen niet verrekend met de loonbelasting. Daardoor krijgen de soldaten een extra belastingverhoging. De verandering van de ziektekostenbijdrage geldt voor alle Nederlanders, maar pakt voor de militairen verkeerd uit. Het ministerie van Defensie heeft bovendien niet op tijd ingegrepen toen dit bleek.

Het loonstrookje is met ingang van dit jaar eenvoudiger gemaakt. Dat moet werkgevers veel rompslomp besparen. De ziektekostenbijdrage wordt nu bijvoorbeeld verrekend met de loonbelasting. Daar merken de meeste werknemers niets van, maar militairen hebben een aparte ziektekostenregeling. Daardoor worden de ziektekosten bij hen niet verrekend met de loonbelasting en valt die belasting dus hoger uit.

Honderden verontruste reacties van militairen

Dit weekeinde kregen alle vijftigduizend militairen een brief waarin de gevolgen van het nieuwe loonstrookje worden uitgelegd. Dat leidde volgens de militaire vakbond ACOM tot honderden verontruste reacties. Voorzitter Jan Kleian spreekt in de krant van “geklungel van de bovenste plank”. Defensie had volgens de bonden meer aandacht moeten hebben voor de bijzondere positie van militairen.

Achter de schermen hebben de vakbonden de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd de maatregel terug te draaien. De bonden hebben het ministerie vorig jaar juli gewaarschuwd dat de nieuwe regeling militairen dreigt te duperen. Kleian tegen persbureau Novum:

“In september en oktober hebben we er nog eens op gewezen, maar pas in november schrok het ministerie wakker. Toen was het al te laat om in te grijpen.”

In de brief aan de militairen wordt volgens voorzitter van vakbond AFMP Wim van de Burg de suggestie gewekt dat de korting het gevolg is van de economische crisis. “Terwijl ze zelf hebben geblunderd in de ontwerpfase van het nieuwe loonstrookje”, zegt hij in de krant. Dat heeft volgens hem veel kwaad bloed gezet.

Voorzitten van de ACOM Kleian benadrukt dat het de bedoeling was rompslomp te verminderen met de maatregel, niet om extra geld binnen te harken: “Maar nu levert dit het ministerie van Financiën onbedoeld zestig miljoen euro op. Dat geld komt uit de zakken van het militaire personeel.”

Defensie wil terugval dempen met 50 miljoen uit eigen budget

Defensie zegt in de krant met een oplossing te komen door de terugval te dempen met vijftig miljoen euro uit eigen budget. De terugval zou dan nog maar anderhalf procent zijn. De vakbonden zijn niet tevreden omdat nog altijd sprake is van een terugval van 1,8 procent en omdat het geld uit het eigen budget moet komen. Zij vrezen dat dit andere bezuinigingen tot gevolg heeft. Volgens Kleian een verkeerd signaal:

“Dit jaar zouden de voorraden eindelijk weer op peil moeten komen, maar nu gaat het geld ergens anders heen. Straks denkt de Tweede Kamer nog dat we de problemen zelf wel kunnen oplossen en dat er meer te bezuinigen valt.”

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie geeft toe dat de gevolgen van de nieuwe regeling pas laat zijn onderkend. Hij bevestigt dat de regeling niet is bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Toen eenmaal duidelijk werd wat de gevolgen zouden zijn, is volgens hem hard gewerkt aan het vinden van een oplossing. Zo is overlegd met het ministerie van Financiën.

Tot een aparte regeling voor militairen kwam het echter niet. De compensatie die dit jaar wordt gegeven is volgens de woordvoerder het enige dat er uit te slepen viel. Het ministerie moet nog met de bonden overleggen om te bepalen wat er volgend jaar gebeurt om de inkomensterugval te compenseren.