Klacht tegen driehoek Haren voor ‘nalatigheid’ bij rellen

Wegens „ernstig plichtsverzuim en zeer laakbare nalatigheid in de uitoefening van hun ambt” dient voormalig officier van justitie Henk Marquart Scholtz een klacht in tegen de burgemeester van Haren, de Groninger korpschef en de hoofdofficier van justitie, die betrokken waren bij het uit de hand gelopen Facebookfeest op 21 september.

Dat schrijft Marquart de burgemeester en wethouders van Haren in een gisteren verstuurde brief. Begin september kondigde een inwoonster van Haren op de sociale netwerksite Facebook aan dat ze een sweet sixteen party gaf. Ze vinkte niet aan dat het ging om een privéfeestje. Daardoor konden vrienden van vrienden anderen via Facebook uitnodigen. Terwijl burgemeester en ouders meermalen lieten weten dat het feest niet door ging, kwamen er op vrijdagavond 21 september toch zo’n drie- tot vijfduizend feestgangers naar Haren, schatte de politie.

De driehoek heeft het feest onderschat en de burgers in de steek gelaten, schrijft Marquart, zelf inwoner van Haren. De voorbereiding op en het optreden tijdens de avond was „volstrekt ongenoegzaam en amateuristisch. Er was geen goed plan van optreden voor de politie en de aansturing was zeer gebrekkig.”

Zo was er er te weinig politie en te weinig ME. En waarom, vraagt Marquart zich af, werden de waterkanonnen niet ingezet? Waarom werd er geen traangas gebruikt? Waarom waren de toegangswegen naar Haren niet afgesloten? Waarom bleven de treinen op station Haren vele duizenden feestgangers afzetten? Waarom werd het alcoholverbod op de openbare weg niet gehandhaafd?

Ook hekelt Marquart de justitiële vervolging van de 140 verdachten. „Het Openbaar Ministerie verzuimde domweg de Facebookoproepen tot relschoppen bij de voorbereiding van en tijdens de berechting te betrekken, zodat opruiing niet werd bestraft.”

Tot dusver weigeren burgemeester, korpschef en hoofdofficier elk commentaar, omdat ze het onderzoek van de commissie-Cohen afwachten. Die onderzoekt hoe het mis kon gaan en brengt naar verwachting in april verslag uit.