Brieven

Beste Ahmed Marcouch,

Dank voor je betrokkenheid en met name voor je aanbod om een aantal lessen in moraliteit te komen geven op onze school (Opinie, 4 januari 2013).

Je schrijft dat er een einde moet komen aan de publieke steun voor daders van ernstige misdrijven. Dit onderschrijven wij en juist daarom hebben wij de leerlingen die de steuntweets hebben geplaatst direct geschorst en een indringend gesprek met hun ouders gevoerd. Verder hebben we alle klassen bezocht om duidelijk te maken dat de school dergelijk gedrag niet tolereert. Tijdens die rondgang toonden de leerlingen medeleven met de nabestaanden van de grensrechter, zeiden zij dat dit absoluut nooit had mogen gebeuren, en ook dat een misdrijf moet worden bestraft.

Een dwaze cirkelredenering noem je verder mijn uitspraak over „kut-Marokkanen”. Ik bestrijd dat. Als je kinderen op een dergelijke grove, laatdunkende en provocerende wijze aanspreekt of zelfs filmt, voelen ze zich bij voorbaat in een hoek gezet, en kun je heftige, ongenuanceerde reacties verwachten. Dit wil overigens niet zeggen dat we incorrect gedrag goedkeuren. Verder rep je over (onterechte) ‘etnische solidariteit’. Het gaat echter om vriendschap. Door dik en dun, in goede en in slechte tijden.

Nogmaals, we waarderen je betrokkenheid bij de problematiek en bespreken graag met je hoe jouw voorstel het best kan aansluiten op onze eigen, reeds ingezette initiatieven.

Rick d’Ancona

Directeur Huygens College