Welkom in hotel Paradiso

Impressie van hotel Paradiso, rechts de huidige popzaal Paradiso.

Hotel Paradiso – met zo’n naam heb je eigenlijk geen verder adres meer nodig. Want de Amsterdamse poptempel Paradiso, nabij het Leidseplein, is immers over de hele wereld bekend. Dus zou een nieuw hotel op de open plek aan de oostkant van Paradiso een tweesnijdend zwaard kunnen zijn: enerzijds een onderkomen voor de in Paradiso optredende artiesten, zodat die niet meer in busjes door de stad hoeven te worden gereden en via een ondergrondse doorgang met podium kunnen bereiken. Anderzijds een aantrekkelijke plek voor toeristen met belangstelling voor muziek.

En passant zou het nieuw op te trekken gebouw ook nog een aantal structurele problemen kunnen oplossen rond Paradiso, dat in 1878 is neergezet als kerkgebouw. Zoals een fatsoenlijke ruimte voor de kassa, die nu is weggestopt in een nis naast de hoofdingang en altijd zorgt voor lange rijen wachtende mensen.

Hotel Paradiso is een initiatief van Paradiso en projectontwikkelaar Converse Development Corporation. Volgens Thijs Meijer van Converse DC is de poptempel niet van plan het hotel, van ongeveer veertig kamers, zelf te exploiteren, omdat ze op dat gebied de knowhow ontbeert. Dat zou moeten gebeuren door een bestaande hotelketen, die het gebouw daartoe zou huren.

Voorshands is Hotel Paradiso vooral een concept, zegt Meijer. Tot de presentatie werd overgegaan omdat er, nog voordat er iets bekend werd over de concepten, in de deelraad Centrum al discussie was over een mogelijk hotel op deze plaats: de Hotelnota die eerst de bouw mogelijk leek te maken, werd door de deelraad politiek later geamendeerd. Meijer heeft goede hoop de lokale politiek alsnog te overtuigen.

    • Raymond van den Boogaard