Ravijnkleven

Kunt u mij het begrotingsravijn wijzen, meneer?

Zeker, dat is daar verderop, iets voorbij die belastingklippen.

Een ‘fiscal cliff’ – het klinkt bedreigend, maar hoe vertaal je het in begrotingsnaam? Iets met budget, balans, belasting en ravijn, van de klif vallen, of op de klippen lopen... Maar is het de afgrond, of alleen de rand van de afgrond? Kun je in een afgrond storten nadat je op de klippen bent gelopen, of andersom? Knal je tegen een klif op, of kukel je er juist van naar beneden?

Wat maakt het ook uit. Tot nu toe is het hele verhaal vooral een ‘cliffhanger’.

Ja, een ravijnklever. (SdJ)