Een extra tempel bij Jeruzalem

De vele Bijbelse tirades van tempelpriesters tegen afgoderij zeggen genoeg, net als de vele passages over de god Baäl, de godin Asjera, geestenbezweerders, waarzeggers en ‘huisgoden’. Natúúrlijk was JHWH niet de enige god die vereerd werd in het bijbelse Israël. Maar veel is er niet bekend over deze andere kant van de joodse religie. Bij de aanleg van een rijksweg bij Jeruzalem is er nu een grote tempel gevonden uit ca. 750 voor Christus. Hij is geconstrueerd als een klassieke Mesopotamische tempel: gericht naar het oosten zodat de ochtendzon de rituele voorwerpen binnen verlicht. Maar welke goden stellen de gevonden beeldjes voor? En wat is het verhaal achter de paardenbeeldjes? Niemand weet het. De geofferde dieren waren allemaal kosjere dieren. Was het misschien een andere JHWH-tempel – op slechts 5 km afstand van de Tempelberg? “In de bijbel lezen we een voordurend pleidooi voor centralisatie van de tempelcultus”, zegt de archeoloog Israel Finkelstein in de krant Haäretz. “Daaruit blijkt dat dit soort tempels er ook moeten zijn geweest.” foto reuters
    • Hendrik Spiering