De prijs van biodiesel

De productie van biobrandstof uit voedingsgewassen kan leiden tot een netto verhoging van de broeikasgasuitstoot PAGINA 8 & 9

Nederland, Sluiskil, april 2010 een zware regenbui en doorbrekend zonlicht maken een spectakel van de rokende schoorstenen van de kunstmestfabrieken van Yara. Op de voorgrond de windmolens in de Koegorspolder. foto Theo Audenaerd/HH Theo Audenaerd/HH/Hollandse Ho>