De paus noemde homo's helemaal niet Niet letterlijk, en dat had erbij moeten staan

In NRC Handelsblad (24 december) trof mij het bericht Paus: homo bedreigt goddelijke orde. Ik las dat de paus „alle gelovigen en godsdiensten ter wereld heeft opgeroepen een mondiale alliantie te smeden tegen homoseksualiteit in het algemeen en het homohuwelijk in het bijzonder”. Homoseksualiteit „bedreigt het gezin” volgens de paus, aldus het bericht, en daarmee „de kern van de menselijke schepping”.

Op de site van het Vaticaan vond ik de tekst van de toespraak. Tot mijn verbazing vond ik geen enkele concrete oproep, noch woorden die rechtvaardigen de Paus de geciteerde woorden toe te schrijven.

Als lezer vraag ik me af of deze berichtgeving aan de redactionele kwaliteitsnorm van mijn krant voldoet.

Jan Kienhuis

Vleuten

Meer lezers namen het voor de paus op, en begrijpelijk. Uit dat eerste bericht was inderdaad niet op te maken wat de paus nu letterlijk had gezegd. De redacteur Buitenland die het schreef, baseerde zich op de internationale persbureaus (Reuters, AP, AFP), die alle deze interpretatie aan de woorden van de pontifex gaven.

Dat neemt niet weg dat het beter was geweest als hij, ondanks de tijdsdruk, zelf ad fontes was gegaan. Dat had een behoedzamer bericht opgeleverd, al was de interpretatie vermoedelijk dezelfde gebleven: kritiek van de paus op de openstelling van het huwelijk voor homoseksuele paren, als een bedreiging van het gezin.

Ook op de redactie bestond behoefte aan verduidelijking. Daarom kwam er een vervolgstuk (Geen nieuws van de paus, toch veel boze gelovigen, 27 december). Daarin staat dat de paus het woord ‘homoseksualiteit’ niet heeft gebruikt, maar nog eens zijn standpunt over het gezin en het huwelijk heeft uitgedragen.