Waar willen we staan in 2030?

‘De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor politieke stabiliteit en inhoudelijke consistentie. Investeringen in duurzaamheid komen pas op gang als we een wenkend perspectief formuleren dat grote groepen inspireert en engageert.

Het initiëren van verandering is een tug of war tussen de wens om te veranderen en de wens om alles bij het oude te laten. Zolang deze tegengestelde krachten in evenwicht zijn komt er geen beweging. De remmende kracht wordt met name gevoed door angst als gevolg van onzekerheid. De wens om te veranderen wordt vooral ingegeven door het besef dat de huidige situatie niet langer voldoet in combinatie met het wenkend perspectief van een betere toekomst.

Onzekerheid moet plaats maken voor geïnspireerd vertrouwen. Een onderneming die om de twee jaar haar hele raad van bestuur vervangt en haar koers wijzigt krijgt geen vertrouwen.

In 2012 zijn we ons gelukkig steeds bewuster geworden van de noodzaak tot verandering. Wat ik echter volledig mis in Nederland is het wenkend perspectief. Waar willen we staan in 2030? Hoe gaan we daar komen? Zolang er geen gedeelde inspirerende toekomstvisie komt, blijven we lekker zitten waar we zitten. Tegen beter weten in.”