Volg het 'model Amsterdam'

‘Een perfect moment om de beuk in energiebesparing te gooien. Het fruit hangt nog altijd belachelijk laag ondanks de stappen die veel bedrijven, instellingen en particulieren al hebben gezet. Zonde natuurlijk. Zo blijft niet alleen geld liggen; het remt ook de markt voor slimme energiebesparende producten en diensten.

Bedrijven en instellingen moeten het uiteraard zelf doen. Maar de Gemeente Amsterdam laat zien dat een duw in de rug door de overheid soms wonderen kan verrichten bij de verzilvering van braakliggend potentieel.

Zo ligt het energieverbruik van Amsterdamse datacenters eenvijfde lager dan in de rest van Nederland. Het geheim van Amsterdam? Een assertieve toepassing van de bestaande Wet Milieubeheer door haar milieudienst. Sinds 2008 verplicht deze wet bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

De onderzoeks- en adviesorganisatie CE Delft becijferde afgelopen jaar dat landelijke invoering van het ‘model Amsterdam’ een besparing oplevert gelijk aan het energieverbruik van 85.000 huishoudens. En dat alleen al bij datacenters. Zo simpel kan bevordering van energie-efficiëntie dus klaarblijkelijk zijn.

De huidige regering draagt energiebesparing en duurzame innovatie een warm hart toe. Een actieve verspreiding van het ‘model Amsterdam’ over sectoren en gemeenten dient beide.”