Vergroening stimuleren

‘Het kabinet moet duurzaamheid niet zien als een kostenpost, maar als beleid dat geld oplevert. Tot voor kort dachten velen in politiek en bedrijfsleven nog dat er iets uit te leggen viel als er op duurzaamheid werd ingezet. Anno nu heb je juist iets uit te leggen als je er niets aan doet.

Steeds meer bedrijven willen graag investeren in duurzaamheid om er geld mee te verdienen. De kost gaat hier vaak voor de baat, dus is het zaak eerst te kunnen investeren. Daar zit nu het probleem, ook omdat we elkaar blijven aanpraten dat we in een crisis zitten. Banken lenen bedrijven maar moeizaam geld, institutionele beleggers houden zich afzijdig, vaak omdat ze op korte termijn onvoldoende rendement zien.

Het kabinet kan hier helpen door investeringen in groen en duurzaam aantrekkelijker te maken, door niet langer arbeid maar grondstofgebruik te belasten, en door bedrijven in de transitie naar een duurzamere economie tijdelijk te ondersteunen.

De sleutel voor vooruitgang en duurzaamheid in 2013 ligt in het stimuleren van de groene economie. En het moet ook gewoon om de urgente problemen op aarde tijdig het hoofd te kunnen bieden.”