RvS: minister blijft verantwoordelijk voor patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier in een huisartsenpraktijk. Foto ANP / Lex van Lieshout Het elektronisch patiëntendossier in een huisartsenpraktijk. Foto ANP / Lex van Lieshout

In het wetsvoorstel voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier, het Landelijk Schakelpunt (LSP), moet worden vastgelegd wanneer de minister van Volksgezondheid kan ingrijpen. Al betreft het een privaat initiatief, de minister blijft de eindverantwoordelijke schrijft de Raad van State (RvS) vandaag in een advies over het wetsvoorstel dat de regering vandaag aanbood aan de Tweede Kamer.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) werd vorig jaar door de Eerste Kamer verworpen. De opvolger, het LSP, is een initiatief van de zorgverzekeraars en de huisartsen. De raad benadrukt dat hoewel private partijen nu verantwoordelijk zijn voor dit elektronisch patiëntendossier, minister Schippers uiteindelijk toch aanspreekbaar blijft voor de kwaliteit van de uitwisseling van gegevens. Daarom adviseert de raad duidelijkheid te geven over de interventiemogelijkheden van de minister.

Het LSP is omstreden omdat het niet veilig zou zijn en omdat de privacy van patiënten niet genoeg zou worden beschermd. Het systeem wordt bovendien gebouwd door een Amerikaans bedrijf waardoor het in theorie mogelijk zou zijn dat de Amerikaanse overheid inzage heeft in de medische gegevens, iets wat de minister ontkend heeft.

Duidelijker vastleggen hoe de veiligheid en kwaliteit gegarandeerd wordt

Schippers beloofde wel met een wetsvoorstel te komen waarin de regels over persoonsbeveiliging worden aangescherpt. De raad adviseert dan ook in het wetsvoorstel duidelijker vast te leggen of en hoe de veiligheid en kwaliteit van het systeem gewaarborgd is. Zo is het nu nog onduidelijk in welk stadium een patiënt toestemming moet geven voor inzage in een dossier en is niet duidelijk welke sancties gelden voor wie zich niet aan de wet houdt.

De doorstart van het nieuwe EPD verloopt sowieso niet zonder slag of stoot. In december hebben de huisartsen voorlopig nog niet ermee ingestemd. Ze vinden dat ze teveel door zorgverzekeraars onder druk worden gezet mee te doen.

    • Anouk Eigenraam