Plan voor Troelstra-museum in zeecontainer

Impressie Troelstra-container.
Impressie Troelstra-container.

Er moet een verplaatsbaar museum over de Friese staatsman, dichter en sociaaldemocraat Pieter Jelles Troelstra komen. Hiervoor pleit directeur Bert Looper van het historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden.

Deze ‘Troelstramobiel’ moet in Leeuwarden op het plein bij de Oldehove komen, waar ook een standbeeld van Troelstra (1860-1930) staat. Met de deels glazen container wil Looper een van de oprichters van de SDAP, de voorganger van de PvdA, eren in zijn geboortestad. „We willen een zeecontainer inrichten met uitschuifbare vitrines, waar met beeld, geluid en filmbeelden vooral het gedachtengoed van Troelstra op artistieke wijze wordt belicht. Waar hij voor stond, namelijk democratie en socialisme. Maar ik denk ook aan zijn gedichten, handschriften, foto’s en enkele voorwerpen.”

Het mobiele Troelstramuseum zou ook tijdelijk bij scholen, musea of tijdens Tweede Kamerverkiezingen op het Binnenhof kunnen worden neergezet, aldus Looper. De dichter/staatsman zat 25 jaar in de Tweede Kamer.

Het oude Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) had een permanente Troelstra-expositie. Daar was onder meer zijn studeerkamer te zien met bureau, stoel en sofa. Na de fusie met Tresoar werd een deel van inventaris opgeslagen in Groningen. Troelstra’s handschriften, een portret en zijn zwarte schoenen bleven bij Tresoar in Leeuwarden.

Voor de realisatie van de Troelstracontainer, ontworpen door het Leeuwarder vormgeversbureau Artitude, is ongeveer 75.000 euro nodig. Plus een jaarlijks budget voor programmering van bijvoorbeeld poëzie- of fotoprojecten. Looper hoopt de gemeente Leeuwarden en de landelijke PvdA warm te krijgen voor de Troelstramobiel.