Opsteker voor paragnosten

De website watzegtivo.nl, die onder ambtenaren mateloos populair schijnt te zijn, is een soort bellenbord met aanklikbare, gevleugelde uitspraken van de minister van Justitie Ivo Opstelten. Op verschillende ministeries doet de site dienst als een soort orakel, dat universele antwoorden genereert op alle denkbare vraagstukken. Kort voor de jaarwisseling heeft de Ziener van de Schedeldoekshaven zelfs de meest gelovigen onder zijn volgelingen versteld doen staan met een nog verder gaande proeve van zijn paranormale begaafdheid. Het moet, zo verklaarde hij plechtig, mogelijk blijven dat het Openbaar Ministerie onder omstandigheden gebruikmaakt van paragnosten.

Afgezien van het feit dat het natuurlijk een enorme opsteker is voor die beroepsgroep, die toch al zo wordt geplaagd door de omstandigheid dat de realiteit zich zo verdomd vaak weigert te schikken naar hun bovennatuurlijke inzichten, zie ik grote mogelijkheden voor het Nederlandse opsporingsapparaat. Vooral wanneer we de waarzeggers proactief inzetten en hen bijvoorbeeld inschakelen voor het oplossen van toekomstige misdrijven. Dat we bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd al weten wie de daders zullen zijn van de grote gewelddadige roofoverval op het geldtransport in 2018. Dat zou de effectiviteit van de rechtsgang enorm ten goede komen. En het zou ook een gunstige invloed kunnen hebben op het gevoel van veiligheid bij de burgers.

Deze moedige, om niet te zeggen visionaire maatregel van minister Opstelten lijkt navolging te krijgen op andere departementen. Zo bestudeert minister Dijsselbloem van Financiën de mogelijkheid om alchemisten in te zetten, die de vaardigheid hebben om verschillende waardeloze substanties, zoals het papier van Griekse staatsobligaties, te veranderen in goud. Minister Schippers van Volksgezondheid overweegt om voor bepaalde medische ingrepen Afrikaanse medicijnmannen in te vliegen, wat zou resulteren in een aanzienlijke kostenbesparing. In de Commissie Stiekem, die de veiligheidsdiensten controleert, wordt gesproken over de mogelijkheid om de AIVD te versterken met mensen met telepathische gaven. Er zijn klankschalen neergezet in de Trêveszaal, Jomanda zit de ministerraad voor en Hans Klok staat inmiddels als adviseur op de loonlijsten van diverse ministeries.

De Maya’s hadden toch gelijk. Hoewel na afloop van hun twaalfde baktun de wereld niet is vergaan, is er in het Nederlandse openbare bestuur een totaal nieuw tijdperk aangebroken.

    • Ilja Leonard Pfeijffer