Kom uit de silo’s

Never waste a good crisis, is een bekend Amerikaans gezegde. Het feit dat de wereld geconfronteerd wordt met een financiële crisis, een klimaatcrisis en waarschijnlijk een herhaling van de voedselcrisis is een samenkomst van omstandigheden die ons dwingt structureel te hervormen.

De problemen zijn te groot om alleen door de overheid, alleen door private sector of alleen door maatschappelijke organisaties opgelost te worden. Uit de silo’s komen, meer samenwerken, zoals DSM en World Food Programme doen ten aanzien van het bestrijden van tekorten aan vitaminen en mineralen bij de allerarmsten, en zoals gebeurt binnen Top Sectoren tussen wetenschap, overheid en bedrijven.

Voor het kabinet ligt er de uitdaging te kiezen en zich te concentreren op nieuwe kansrijke duurzame ontwikkelingen, zoals biobased en circulaire economie-ontwikkeling om problemen met grondstoffen en energie het hoofd te bieden. De overheid moet duidelijke meerjaren wet- en regelgeving en stimulering inzetten om deze nieuwe ontwikkelingen een kans te geven te groeien, om een sterkere economie te ontwikkelen en grondstoffenafhankelijkheid te verkleinen.

Waarom niet de inkoopkracht van de overheid gebruiken om duurzame producten een eerste grote klant te bieden? Of duurzame producten stimuleren in de markt, zoals gebeurt met tweede generatie biobrandstoffen? En waarom niet consumenten duidelijkheid geven over welke producten duurzaam en niet duurzaam zijn?”