Groter brein maakt een guppy echt slimmer

Kweek doelgericht guppy’s met grote hersenen, en al na een paar generaties worden ze slimmer (vooral de vrouwtjes) en wordt hun darmkanaal korter (vooral bij de mannetjes). Dit experiment wordt vandaag online gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

De uitkomst is een belangrijke bevestiging van de theorie dat groei van de hersenen direct leidt tot slimmer gedrag. Dat lijkt logisch, maar de laatste jaren werd steeds vaker ontdekt dat ook dieren met relatief kleine hersenen behoorlijk slim gedrag kunnen vertonen (mieren, bijen).

Ook de vondst van de Floresmens in 2006 stelde het belang van grote hersenen ter discussie. Deze ‘hobbit’ was een mensachtige met een zeer klein brein die waarschijnlijk toch complex en ‘modern’ gedrag vertoonde. De organisatie van het hobbitbrein zou belangrijker zijn dan de relatieve omvang.

Het guppy-experiment is ook een bevestiging van de ‘duur weefsel’-theorie (‘expensive tissue-theory’): groei van de energieverslindende hersenen leidt tot besparingen op ander weefsel. Zo ging het ooit bij de mens, met zijn relatief korte darm, en zo ging het nu bij de slimme gup. Die kortere darm stelt wel nieuwe eisen aan de voedselvoorziening. In de menselijke evolutie zou het eten van vlees (of het koken van voedsel) dit proces mogelijk hebben gemaakt. In het experiment ontwikkelden de gekweekte visjes zich probleemloos, omdat ze ruim werden voorzien van voedsel.