Energieakkoord pure noodzaak

‘Deze maand begint de Sociaal Economische Raad (SER) historische onderhandelingen gericht op een energieakkoord. Op tafel ligt bijvoorbeeld de vraag hoe snel we de Noordzee met windparken ombouwen naar een duurzame energiebron. En ook: hoe kunnen we tegelijkertijd de energierekening van huishoudens omlaag brengen én tienduizend bouwvakkers weer aan een baan helpen door woningen zuiniger te maken?

Waarom kunnen deze onderhandelingen slagen? De gevestigde fossiele energie-industrie sluit alleen een akkoord als zij er iets mee kan winnen. Tot dusver had zij belang bij een status quo. Waar andere landen profiteren van de snel groeiende wereldmarkt voor schone technologie, met een jaaromzet van 200 miljard euro, investeerde Nederland in kolencentrales en onrendabele gasleidingen.

De energiewereld schudt echter op zijn grondvesten. Duurzame energie wordt steeds goedkoper en de beweging van burgers die zelf energie opwekken, rukt op. In Duitsland wordt op een mooie zomerse dag de volledige elektriciteitbehoefte al voorzien door zonne- en windenergie. Kolen- en gascentrales worden uit de markt gedrukt.

Onze economische groei blijft achter bij die van onze buurlanden. Veel leiders van bedrijven beseffen daarom dat een energieakkoord noodzakelijk is voor het versterken van onze economie. Het is niet de vraag of duurzame groei de norm wordt, maar wanneer deze toekomst in Nederland arriveert.”