Aanvaard de nieuwe realiteit

‘De grote vraag voor 2013 is: gaat de knop om? We kunnen de crises niet te lijf door op de oude voet door te gaan. Zoals ze in België zo mooi zeggen: „De huidige neoliberaal geïnspireerde economie is in vele bedjes ziek”. Aanvaarden we eindelijk deze nieuwe realiteit?

De groeicijfers uit de jaren negentig keren niet meer terug: economisch onwaarschijnlijk, ecologisch onverantwoord. De tijd van eindeloos groeiende materiële overvloed is voorbij. Dit is geen straf, maar biedt vele nieuwe kansen. Het komt des te meer aan op eerlijk delen: van arbeid, inkomen en vermogen, en van het scheppen van immateriële rijkdom.

Het tekent de hedendaagse politieke armoede dat het maximeren van materiële groei is verworden tot centrale doelstelling van de politiek. Deze schim wordt ook door het kabinet-Rutte II nagejaagd, ten koste van cultuurpolitiek, sociale bescherming en milieubehoud.

Ik hoop voor 2013 dat we starten met het daadwerkelijk temmen van het financieel kapitalisme. Bevrijden we onze economie uit de houtgreep van de financiële markten? Brengen we onze economie in overeenstemming met de draagkracht van de aarde? Het sociale evenwicht is uit het lood geslagen, de ecologische balans is zoek. Om het herstellen van dit evenwicht, gaat het wat mij betreft in 2013.”