Goed doel

We willen de de bankrekening van ons dispuut spekken en vinden een sponsor die bereid is een mooi bedrag te betalen in ruil voor onze inzet voor een goed doel.

Zo staan op een zaterdagmiddag vijftien meisjes enigszins ongemakkelijk in de huiskamer van een tehuis voor verstandelijk gehandicapten. Na het bloempotten beschilderen, muffins versieren en een spannende partij bingo hebben we met plezier voldaan aan onze verplichting en nemen we afscheid van onze nieuwe vrienden.

Dan ziet een van ons een ietwat kleine, gedrongen vrouw met moeite een grote uitdeelzak chips uit de kast pakken. Bezorgd over het welzijn van deze groep kwetsbare mensen, snelt ons dispuutsgenootje naar een van de begeleiders toe: „Mevrouw, mag zij dat wel zelf pakken?”

Waarop de vrouw met een stalen blik antwoordt: „Ja, dat is de directrice.”

Carolijn Braeken

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/ik.

    • Carolijn Braeken