Die realisten negeren de werkelijkheid

De EU vergt coördinatie van financiën, migratie en veiligheid. Dat kan alleen in een federale staat. Dit begrijpen realisten niet, vindt Thierry Baudet.

De visie van Adriaan Schout is die van de zelfbenoemde ‘realisten’ in het Europadebat. Die vinden we terug bij de VVD en het CDA, in de toplagen van ministeries, in de hoofdredacties van kranten en discussieprogramma’s. Zij vinden dat de discussie gegijzeld wordt door federale dromers, zoals Verhofstadt, en uitgesproken tegenstanders, zoals ik. Net als Adriaan Schout willen deze ‘realisten’ niet aanvaarden dat er gekozen moet worden tussen ontmanteling of een grote sprong voorwaarts. Zij zetten zich aan de taak een tussenoplossing te vinden. Pragmatisch te werk gaan, zonder ‘vergezichten’, zoals Mark Rutte het zegt.

Wat zij willen, is onmogelijk.

Je kunt geen monetaire unie hebben zonder politieke unie, omdat door de gedeelde munt wanbeleid centraal moet worden bijgestuurd. De euro dwingt tot Europese begrotingsdiscipline, en daarmee tot een Europese minister van financiën die alle plannen moet kunnen afkeuren waar grote bedragen mee zijn gemoeid – bijvoorbeeld rondom hypotheekrenteaftrek, zorgstelsel, pensioenen, participatie in een vredesmissie. De bankenunie waarover gesproken wordt, dwingt tot Europese depositogaranties – dus voor collectief risico dragen – en op termijn tot harmonisatie van de verschillende nationale faillissementswetten.

Ondertussen maakt het verschil in rentes waarmee landen moeten lenen op de kapitaalmarkt euro-obligaties wenselijk. Dat betekent dat Brussel een eigen begroting kan gaan maken. En geld kan gaan uitgeven, zonder dat nationale parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. Een federale staat is dan een feit.

Ook open grenzen dwingen tot federalisme. Nationaal immigratie- en asielbeleid wordt onmogelijk. Wie in het ene land wordt toegelaten, kan vrij doorreizen naar het andere land. Vroeg of laat vraagt dit om een Europees immigratie- en asielbeleid. Verdediging van de buitengrenzen betekent collectieve grensbewaking – uiteindelijk in de vorm van een militair apparaat dat loyaal is aan Brussel. Dat betekent een Europees ministerie van defensie.

En de open grenzen dwingen tot Europees veiligheidsbeleid. Anders glippen criminele bendes van het ene land naar het andere, en ontsnappen daarmee aan vervolging. Zo komen we via open grenzen uit bij een Europees openbaar ministerie en een Europese minister van justitie. Wederom zien we: een federale staat.

Ten slotte kun je ook niet ‘als één blok’ opereren op het internationale toneel – zoals de derde belangrijke doelstelling van de EU luidt – zonder centraal buitenlands beleid. Er is al een ‘Hoge Vertegenwoordiger’ benoemd die namens de EU de betrekkingen met andere mogendheden onderhoudt. Men is druk doende met de integratie van nationale ambassades tot EU-ambassades – die vroeg of laat aangestuurd moeten gaan worden door één Europese minister van Buitenlandse Zaken. Consequent doordenken betekent ook hier dus: een federale staat.

Via kleine, ogenschijnlijk pragmatische stapjes, leidt de EU onvermijdelijk tot een federale staat. Er is geen ontkomen aan. Haar functioneren is instabiel, steeds is nieuwe bevoegdheidsoverdracht noodzakelijk, totdat het eindstation is bereikt: de vorming van een nieuwe staat.

Onder de voorstanders van de EU zijn drie categorieën mensen. Federalisten die het openlijk zeggen, zoals Verhofstadt; federalisten die erover liegen, zoals Barroso; en mensen die het niet begrijpen, zoals Mark Rutte, Hans van Baalen, Maxime Verhagen die zichzelf complimenteren met hun ‘realisme’, maar die blind zijn voor de werkelijkheid.

De EU kan niet anders dan een federale staat worden. Anders implodeert zij. Maar een federale staat zal nooit werken op het Europese continent. De verschillen zijn te groot. Er is geen volk. We verstaan elkaar niet. Daarom is het enige – daadwerkelijk realistische – alternatief een geordende ontmanteling.

Thierry Baudet is auteur van De aanval op de natiestaat en verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

    • Thierry Baudet