Correcties en aanvullingen

Anke Niehof

Boven het artikel We delen alles, ook de zorg (29 december, Opinie&Debat, pagina 5) staat de auteursnaam Ankie Niehof. Ze heet Anke Niehof.