Computergebruik is slecht voor Chinees lezen

Het lijkt erop dat Chinese kinderen steeds meer problemen krijgen met het lezen van het Chinese karakterschrift. En dat komt omdat ze de karakters veel minder vaak zelf tekenen maar invoeren op een computerscherm via het pinyin-systeem. Dit blijkt uit onderzoek onder kinderen in drie steden: Beijing, Guangzhou en Jining.

Onderzoekers van de universiteit van Hong Kong beschreven deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences (Early edition online) dat ze een verband vonden tussen leesachterstand die niet uit IQ was te verklaren (dyslexie) en de mate waarin kinderen de computer gebruikten om te schrijven. Onder de bijna zesduizend onderzochte schoolkinderen kwam dyslexie ook veel vaker voor dan uit oudere onderzoeken blijkt: 28 tot 40 procent tegen oudere schattingen van 1 tot 8 procent.

Al drieduizend jaar wordt het Chinese schrift, dat bestaat uit duizenden karakters, vooral aangeleerd door te schrijven, waarbij iedere pennestreek uit het hoofd geleerd wordt. Veel karakters staan voor complete begrippen (man, vrouw) maar er zijn ook veel karakters die een klank aanduiden. De moderne manier is om de klank volgens de pinyin-transcriptie op een alfabetisch toetsenbord in te tikken en dan te kiezen uit de mogelijke bijbehorende karakters die de computer presenteert.