colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Noa Wildschut, Foto Roger Cremers

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam VieveenEindredactie: Roelie Fopma, Sandra Smallenburg, Sabeth Snijders Selectie: Kris Derks

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 3372

1001 AD, Amsterdam