Brieven & Tweets Brieven & Tweets

Laat ook taxi’s en bussen rondrijden met pakketjes

Merel Klein stelt in haar opiniebijdrage voor om de grachten van Amsterdam te gebruiken voor bevoorrading van de binnenstad, om de drukte in het centrum in te dammen (Opinie, 27 december). Dit is slim en ook nog eens historisch verantwoord. Het is een stap in de richting om ‘systemen’ die niet met elkaar praten op elkaar af te stemmen.

Het verkeersmanagementsysteem en het openbaarvervoerssysteem zijn vooral gericht op het managen van mensen in de stad. Bovendien zijn er diverse logistieke beheersingssystemen om het goederenvervoer te managen. Al deze systemen worden dramatisch onderbenut. Denk aan de zeer lage aantallen ‘carpoolers’, de lage bezetting van het openbaar vervoer tijdens daluren en het vrachtvervoer, met een gemiddelde bezetting van ongeveer 70 procent.

Het ‘Dinalog R&D project Cargo Hitching’ beoogt een gecombineerde oplossing voor deze problemen. Bedien stationswinkels via het spoor, laat taxi’s rondrijden met pakketjes, laat bussen leveren aan retailers en – inderdaad – bevoorraad de cafés vanaf de gracht. Zo kunnen we files, schadelijke emissies, geluidsoverlast en ongevallen in onze steden doen afnemen. Dit project wordt uitgevoerd door de universiteiten van Eindhoven, Twente en Groningen, samen met bedrijven als Last Mile Logistics, Binnenstadservice, Connexxion en Lekkerland.

Prof.dr. Tom Van WoenselProf.dr.ir. Hajo Reijers

Beiden zijn hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en trekker van het ‘Cargo Hitching’-project. Zie cargohitching.com

Cynische opmerkingen van die faillissementsadvocaat

Tot de ‘winnaars’ van de crisis behoren natuurlijk curatoren en advocaten. Dit is helaas logisch en hier is op zich niets mis mee.

Maar in het artikel ‘Al meer dan 10.000 faillissementen’ (NRC Handelsblad, 28 december) doet voorzitter Robert van Galen van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten, toch enkele uitspraken die pijnlijk en cynisch zijn voor iedereen die de dupe is of wordt van faillissementen. Hij spreekt – aldus uw verhaal – de verwachting uit dat ook 2013 ‘een goed jaar’ zal worden. Hierbij doelt hij op nog meer faillissementen. Hij spreekt ook over het te verwachten naijlen van de crisis in de komende jaren. Het zal helaas wel zo zijn, maar het klinkt nogal verlekkerd van iemand die zeer wel vaart bij de ellende van duizenden medeburgers.

In elk geval lees ik niets over zijn begrip of medeleven met de ‘slachtoffers’. Ik heb toch niet de indruk dat zijn beroepsgroep afgelopen decennia droog brood heeft gegeten !

H.Hofman

Arnhem

Verbod op eten van spier berust op een misverstand

In NRC Handelsblad (28 december) staat en artikel van Pek van Andel over ‘jodenhaas’. Hij schrijft dat een bepaalde spier niet door joden gegeten mag worden. Dit noemt hij een gedachtenkronkel.

Het grappige is dat ook de oorspronkelijke schrijver, meer dan 2.500 jaar geleden, al zijn verbazing uitsprak over dit verbod. In Genesis 32:32 is dit na te lezen. In de grondtekst is immers geen sprake van „kreupel lopen na een heupontwrichting”.

In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 23 november 2005 stond een uitleg van mij over dit verhaal. Ik denk te hebben aangetoond dat de joodse traditie op een misvatting berust.

Lukas A. de Groote

Huisarts niet-praktiserend

Deze vuurwerktraditie kan niet langer zo voortbestaan

In deze krant bepleitten wij vijf jaar geleden een modernisering van de Nederlandse vuurwerktraditie. Om de dagenlange overlast, de miljoenen euro’s aan schade en de honderden gewonden te voorkomen, stelden we voor om vuurwerk met Oud en Nieuw voortaan alleen nog bij professionele vuurwerkshows af te steken.

De landelijke politiek heeft in de afgelopen jaren juist een tegengestelde beweging gemaakt. De vuurwerklobby is kennelijk invloedrijk in politiek Den Haag. Met drie steeds terugkerende fabels wordt de politici buskruit in de ogen gestrooid.

De eerste fabel: een verbod op consumentenvuurwerk is niet te handhaven. Dit argument werd ook gebruikt tegen de invoering van het rookverbod in de trein en in restaurants. Toch was het rookverbod binnen twee jaar breed geaccepteerd. Australië bewijst dat dat ook met vuurwerk kan.

De tweede fabel: er zijn te weinig professionals om in elke gemeente een vuurwerkshow te organiseren. Dit argument gaat uit van een statische situatie. Als elke gemeente een eigen vuurwerkshow organiseert, creëert de vraag vanzelf meer aanbod.

Dan de derde fabel: het zelf afsteken van vuurwerk is een eeuwenoude Nederlandse traditie. Dit is feitelijk onjuist. Vuurwerk wordt in Nederland afgestoken sinds de jaren zestig.

Het wordt tijd dat de Tweede Kamer afrekent met de fabels van de vuurwerklobby. Om de schade, slachtoffers en overlast te voorkomen, moet je het afsteken van vuurwerk aan professionals overlaten.

Arno BonteDavid Rietveld

Fractievoorzitters van GroenLinks in respectievelijk Rotterdam en Den Haag en initiatiefnemers van het meldpunt vuurwerkoverlast.nl

We slingeren heen en weer

Bas Heijne gaat in zijn verstandige analyse (NRC Handelsblad, 31 december) uit van het „naoorlogse humanisme”. Dit werd gekenmerkt door drie waarden: gerichtheid op het collectieve in plaats van op het individuele; op gelijkheid in plaats van op eigenheid; en op verantwoordelijkheid van elk individu voor de wereld als geheel. Het is fout gegaan doordat het realiseren van deze waarden in handen is gekomen van ingewijden, instituten en bureaucratieën. De burger herkent zich niet meer.

Stelt Heijne terecht dat die waarden er ‘eigenlijk’ nog wel zijn? Het naoorlogse afwijzen van lokale identiteiten was een reactie op de etnische ellende in de eerste helft van de twintigste eeuw. Kan het niet zo zijn dat op een soortgelijke manier het „naoorlogse humanisme” nu is afgestorven, gewoon uit teleurstelling over wat het opleverde? Dat de slinger op elk van de drie dimensies gewoon weer terug is naar de andere pool?

Walter Gerritsen van der Hoop

’s-Hertogenbosch

Kiezers van 50Plus komen niet van VVD, PvdA en CDA

NRC Handelsblad brengt een paginagroot artikel over Henk Krol, de aanvoerder van 50Plus (27 december). Dit artikel laat evenwichtig voor- en tegenstanders van de partij aan het woord, en geeft een impressie van waar de achterban van 50Plus vandaan komt. „Vooral in de VVD, maar ook uit PvdA- en CDA-kringen stappen mensen over.”

Als onderzoeker aan de Universiteit Twente van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012, en de verschuivingen tussen die verkiezingen, wil ik een kanttekening aanbrengen. Uit een eerste analyse van de verschuivingen tussen 2010 en 2012 blijken er zes visvijvers te zijn waaruit de politieke partijen hun kiezers halen.

VVD, PvdA en CDA hebben hun eigen kiezerspubliek. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Piratenpartij delen een vijver, evenals de ChristenUnie en de SGP. 50Plus haalt de kiezers niet vooral bij VVD, PvdA en CDA, maar uit een visvijver met de PVV en de SP – de partijen die bekend staan om hun aantrekkelijkheid voor ‘de teleurgestelde burger’.

Binnen deze vijver ruilt 50Plus meer kiezers uit met de PVV dan met de SP. Met VVD, PvdA en CDA ruilt 50Plus bijna geen kiezers uit.

Waarom zegt Krol niet gewoon dat zijn kiezers misschien jaren geleden sympathieën hadden voor VVD, PvdA en CDA, maar nu afkomstig zijn uit de PVV en de SP? Dit zijn immers ook respectievelijk een ex-regeringspartij en een leverancier van een kandidaat-premier.

Joost Smits

Promovendus aan de Universiteit Twente

  • Joost Smits
  • Prof.Dr. Tom van Woensel
  • Prof.Dr.Ir. Hajo Reijers
  • Lukas A. de Groote
  • Arno Bonte
  • David Rietveld
  • Walter Gerritsen van der Hoop