Wat er in 2013 verandert

Jongeren en alcohol

Wie jonger is dan 16 jaar kan straf krijgen als hij alcohol bij zich heeft in een openbare ruimte. Het verbod is ook van kracht in bijvoorbeeld winkelcentra en cafés en geldt voor alle alcoholhoudende dranken.

Postzegel

Het versturen van een brief met PostNL wordt 4 cent duurder en kost voortaan 54 cent. Dan gaat het om de prijs van de postzegel Nederland 1. Het tarief voor de frankeermachine is nu 47 cent. Dat was 44 cent.

Aangifte bij politie

Aangifte doen bij de politie wordt makkelijker, nu de Nationale Politie is ingevoerd. Belangrijkste verandering is dat het niet meer noodzakelijk is aangifte te doen in de gemeente waar een misdrijf is gepleegd. Wie bijvoorbeeld pas bij thuiskomst ontdekt dat zijn portemonnee is gestolen tijdens een uitje, hoeft niet terug naar de plaats waar het mogelijk is gebeurd.

Nieuwe gemeenten

Nederland telt 408 gemeenten, nu tien oude gemeenten zijn samengevoegd tot drie nieuwe: Schagen, Goeree-Overflakkee en Molenwaard.

Inwoners

Er zijn 16.777.637 inwoners, van wie iets meer vrouwen (8.471.437) dan mannen (8.306.200). In Nederland wonen 1.965.206 niet-westerse allochtonen. 2.825.265 mensen zijn ouder dan 65.

Inburgeren

Wie gaat inburgeren, moet zelf zijn cursus en examen regelen en betalen. Eventueel kan het geld hiervoor geleend worden van de Dienst Uitvoering Onderwijs, die ook in de gaten houdt of een immigrant op tijd examen doet.

Plattelandswoningen

Boerderijwoningen die geen deel meer zijn van een agrarisch bedrijf, kunnen het predicaat plattelandswoning krijgen. Mensen die erin wonen kunnen minder makkelijk klagen over milieuvergunningen voor boeren in de buurt. Voor een plattelandswoning gelden niet dezelfde normen voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit als voor ‘burgerwoningen’.

Wegwijzers

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NWB) is van start gegaan. Dat is een gevolg van het einde van het ANWB-monopolie op wegwijzers in 2004. Sindsdien moeten wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten de bewegwijzering openbaar aanbesteden. Nadeel is dat de centrale regie is verdwenen. De NWB wordt ondergebracht bij Rijkswaterstaat en gaat zorgen voor continuïteit in het stelsel van wegwijzers.

Rode diesel

Het goedkope tarief voor landbouwdiesel (rode diesel) verdwijnt. Zulke diesel was 17 cent per liter goedkoper dan diesel voor personenauto’s. Alleen de binnenvaart en de visserij kunnen nog van het goedkope tarief gebruikmaken. Dat betekent dat eigenaren van oude plezierboten deze diesel ook niet meer mogen gebruiken.

Netneutraliteit

Telefoonproviders mogen de toegang tot andere communicatiediensten niet meer belemmeren of duurder maken. Bijvoorbeeld Whatsapp en Skype maken het makkelijk om te communiceren zonder te bellen, wat financieel ongunstig is voor telefoonproviders. Maar de overheid wil zogeheten netneutraliteit, ofwel vrije toegang tot internetdiensten voor alle gebruikers.

Mobiele telefonie

Elke telefonieprovider moet ten minste één abonnement aanbieden zonder starttarief en met een afrekening per gebelde seconde. Ook moeten smartphonegebruikers toegang krijgen tot informatie over hun datagebruik, bijvoorbeeld via een website. En wie zijn databundel overschrijdt, moet een waarschuwing krijgen.