VS vallen niet in 'ravijn' - nog niet

Het Amerikaanse Congres stemde vannacht in met een begrotingsplan. Het ‘begrotingsravijn’ werd zo net vermeden. Voor de rijken stijgt de belasting.

Na een dag vol spanning en tegenstrijdige berichten heeft het Amerikaanse Congres op Nieuwjaarsdag een wet aanvaard waarmee op het nippertje is voorkomen dat alle Amerikanen dit jaar worden getroffen door zware bezuinigingen en hogere belastingen. De ‘begrotingsafgrond’ is hierdoor vermeden, althans voorlopig.

De doorbraak kwam na hernieuwd overleg tussen vicepresident Joe Biden en de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell. Terwijl de rest van de VS Oud en Nieuw vierde, stemde de Senaat ’s nachts in met het wetsvoorstel, dat vooral de rijken treft met hogere belastingen.

Het compromis tussen Democraten en Republikeinen dreigde later op de dag te stranden in het Huis van Afgevaardigden. Een deel van de Republikeinen was standvastiger in hun verzet tegen hogere belastingen dan hun collega’s in de Senaat. Ondanks felle kritiek stemde het Huis van Afgevaardigden toch in met het voorstel van Biden en McConnell.

Daarmee zijn de Republikeinen voor het eerst in ruim twintig jaar akkoord gegaan met hogere belastingen. De tarieven stijgen voor gezinnen met een jaarinkomen van minstens 450.000 dollar (zo’n 340.000 euro). De overheid krijgt de komende tien jaar 600 miljard dollar extra belastingen binnen.

Het is een overwinning voor president Obama en zijn Democratische partij. Zonder akkoord was er een einde gekomen aan allerlei belastingvoordelen voor de middenklasse en de lagere inkomens. Die voordelen blijven nu gehandhaafd, net als de meeste uitgaven voor sociale voorzieningen.

Obama noemde de begrotingswet „een stap in een bredere inspanning om de economie te versterken”. De VS waren waarschijnlijk in een recessie geraakt als de automatische bezuinigingen waren ingegaan. Nu voorspellen economen lichte groei.

Maar het leed is nog niet geleden. In het akkoord van Biden en McConnell wordt een aantal lastige besluiten vooruitgeschoven, zoals de miljardenbezuinigingen op defensie. De knelpunten moeten de komende twee maanden worden opgelost. Zo niet, dan dreigt een nieuwe – minder diepe – afgrond.

Dan is er nog de naderende confrontatie over het verhogen van het schuldenplafond. Obama moet toestemming vragen aan het Congres om extra geld te lenen voor de overheidsuitgaven. Die leengrens ligt nu op 16,4 biljoen dollar. De Republikeinen zullen waarschijnlijk nieuwe bezuinigingen eisen in ruil voor hun instemming met meer schulden.

De populariteit van het Congres is tot een dieptepunt gedaald door de steeds terugkerende ruzies in Washington over de overheidsfinanciën. Vooral de Republikeinen wordt verweten dat ze bereid zijn het economische herstel van Amerika op het spel te zetten voor hun politieke gewin.

Morgen worden nieuwe Congresleden geïnstalleerd, na de verkiezingen van 6 november. De Republikeinen krijgen minder zetels in het Huis van Afgevaardigden, maar behouden hun meerderheid. De Democraten hebben hun meerderheid in de Senaat versterkt.

De beurzen reageerden positief op het vermijden van de begrotingsafgrond. De koersen in Azië en Europa stegen vanmorgen nu de gevreesde recessie in de VS lijkt uit te blijven en dus ook de gevolgen daarvan voor de wereldeconomie.

Commentaar: pagina 2

Opinie: pagina 15