Schadelijke exoot?

Na bijna twintig jaar was het besluit genomen om de huiskraaien (Corvus splendens) van Hoek van Holland te elimineren. Het gaat om een populatie van hooguit 30 individuen die haar oorsprong vond in 1994 toen een paartje per schip (vermoedelijk uit Egypte) meeliftte en zich in Rotterdam aan Zee vestigde. Op die manier veroverde de soort vanuit Zuid-Azië grote delen van het Midden-Oosten en Afrika, waar hij als schadelijk te boek staat. ’s Lands bekendste vogelvanger nam poolshoogte in Hoek van Holland en ik maakte ruimte vrij in de museumvriezer voor een twintigtal kraaien, een unieke onderzoeksbron. DNA-analyse zou kunnen vaststellen of het allemaal nakomelingen van dat ene paartje zijn, en wat een weelde zou het zijn om alle magen binnenstebuiten te keren.

Het liep anders. De Faunabescherming vocht de uitvoering van het besluit aan en afgelopen vrijdag besliste de rechtbank ’s-Gravenhage dat ze voorlopig met rust gelaten moeten worden. De soort staat namelijk (als exoot!) op de lijst van beschermde inheemse diersoorten, en dat betekent dat ‘een gunstige staat van instandhouding’ nagestreefd moet worden. Of er een zwaarwegend belang is om uiteindelijk ontheffing (tot doding) te verlenen, betwijfel ik. Uit niets blijkt dat Hoekse huiskraaien schadelijk zijn en Nederland dreigen te overspoelen.

Kees Moeliker is bioloog en conservator van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum.

    • Kees Moeliker