Literair tijdschrift Parmentier stopt

Literair tijdschrift Parmentier stopt. Dat meldt hoofdredacteur Arnoud van Adrichem op de website van het blad. Tegen ‘de logica van neoliberaal-populistische snit’ van de huidige regering, alles wat kwantiteit ontbeert moet wijken, valt volgens Van Adrichem ‘niet op te marcheren’. Vanaf 1 januari 2013 stopt het Nederlands Letterenfonds met de subsidiering van alle twaalf door het fonds

Illustratie op voorkant laatste Parmentier/ foto Tzum.nl

Literair tijdschrift Parmentier stopt. Dat meldt hoofdredacteur Arnoud van Adrichem op de website van het blad. Tegen ‘de logica van neoliberaal-populistische snit’ van de huidige regering, alles wat kwantiteit ontbeert moet wijken, valt volgens Van Adrichem ‘niet op te marcheren’.

Vanaf 1 januari 2013 stopt het Nederlands Letterenfonds met de subsidiering van alle twaalf door het fonds financieel ondersteunde literaire tijdschriften. Daarmee valt in totaal 300,000 euro aan subsidie weg, grofweg 30,000 euro per tijdschrift. Het in totaal 100 abonnees tellende Parmentier kreeg daarnaast te horen geen recht meer te hebben om subsidie van de provincie Gelderland. Dat betekende de genadeklap voor het in 1991 opgerichte literaire tijdschrift, schrijft Van Adrichem:

‘Uiteraard is er naarstig gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen, maar die bleken onvindbaar in een land dat een financiële crisis te boven probeert te komen. Na 21 jaar lijkt het doek voor literair tijdschrift Parmentier definitief te vallen.’

Wat nu rest is een laatste nummer van Parmentier dat volgens Van Adrichem ‘een mooie afspiegeling [vormt] van de afgelopen jaargangen van Parmentier’:

‘veel vertaalde buitenlandse literatuur, poëzie van eigen bodem, literaire kritiek, essayistiek, literatuurtheorie, kritische filosofie en beeldende kunst. Het is, kortom, een nummer geworden waar kunstminnend Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Bedoeld wordt: iedereen die het geschreven Nederlands machtig is. De kunst is weliswaar een zaak van de elite, maar van de elite van de geest, waartoe in principe iedereen kan behoren, zoals Lucebert terecht eens stelde.’

De laatste editie is via de website van Parmentier te bestellen en moet 9 euro kosten. Van Adrichem sluit een digitale herstart niet uit.

    • Roderick Nieuwenhuis