ik@nrc.nl

We willen de bankrekening van ons dispuut spekken en vinden een sponsor die bereid is een mooi bedrag te betalen in ruil voor onze inzet voor een goed doel. Zo staan op een zaterdagmiddag vijftien meisjes enigszins ongemakkelijk in de huiskamer van een tehuis voor verstandelijk gehandicapten. Na het bloempotten beschilderen, muffins versieren en een partij bingo hebben we met veel plezier voldaan aan onze verplichtingen. We nemen we afscheid van onze nieuwe vrienden.

Dan ziet een van ons een kleine vrouw met moeite een grote uitdeelzak chips uit de kast pakken. Bezorgd snelt ons dispuutgenootje naar een van de begeleiders: „Mevrouw, mag zij dat wel zelf pakken?” Waarop de vrouw met een stalen gezicht antwoordt: „Ja, dat is de directrice.”

Ook een ikje insturen? Mail maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Carolijn Braeken