brieven

Baudet vergeet dat de EU bijdraagt aan de welvaart

Ik was geschokt door de laatste column van Thierry Baudet (Opinie, 28 december). Hij zet zich uitgesproken af tegen vreemdelingen, wil „onze cultuur” zuiver houden en keert zich tegen de Europese Unie.

Beseft Baudet wat de EU heeft betekend voor de vrede die West-Europa al meer dan zestig jaar kent? De Nederlandse rijkdom is mede ontstaan dankzij het kapitaal aan kennis en vaardigheden dat door de eeuwen werd meegebracht door vreemdelingen die zich hier te lande hebben gevestigd. Wat zouden onze cultuur en wetenschap zijn zonder die van de Grieken, of als wij de Arabische bijdrage daaraan hadden moeten ontberen?

We mogen ons niet terugtrekken in onze ivoren toren. Laten we Europa koesteren en openstaan voor de vreemdeling.

D.F.C.M. Ariaens

Lunteren

Nederland heeft mensen als Baudet hard nodig

Het was een uitstekende, maar helaas laatste column (‘Oikofobie’) van Thierry Baudet. Veel mensen zullen zich erin herkennen. Ik prijs de man die het geschreven heeft. Hij is een originele denker in een prijzenswaardige traditie. Gezien zijn jonge leeftijd kunnen we nog veel van hem verwachten. Laten we hopen dat zijn reis naar het Verre Oosten geen definitief afscheid zal zijn. Mannen van zijn kaliber heeft ons land ontzettend nodig.

Simon Koene

Den Haag

Heijne zou moeten lezen wat de paus echt beweert

De column waarmee Bas Heijne 2012 afsloot, was zeker niet zijn beste – en dat niet alleen omdat hij mijn naam fout schreef (NRC Handelsblad, 29 december). Hij is het oneens met een stuk dat ik de vorige dag in de Volkskrant publiceerde, waarin ik twee vragen beantwoordde. Wat had de paus een week eerder werkelijk gezegd? En hoe dient de scheldcultuur waarmee diens woorden bejegend werden, geduid worden?

Op geen enkel punt weerlegt hij mijn betoog concreet. Ook verliest hij het journalistieke handwerk uit het oog: „Begin dit jaar noemde Ratzinger het homohuwelijk ‘een bedreiging voor de menselijke waardigheid’ en, schepje erbovenop, een bedreiging ‘voor de toekomst van de mensheid zelf’. Twee weken geleden beweerde hij dat het homohuwelijk de wereldvrede bedreigt.” Dit is niet juist. Nergens had Ratzinger het over het ‘homohuwelijk’.

De paus houdt telkens positief een pleidooi voor het traditionele gezin van man, vrouw en kind(eren). Dat impliceert negatief dat hij gelijkstelling van het ‘homohuwelijk’ afwijst, maar ook dat hij ageert tegen echtscheiding, overspel en alles wat het huwelijk kan bedreigen.

De paus zegt niet wat hij denkt, maar als ‘goede verstaander’ weet Heijne toch wat hij werkelijk bedoelt. Ik zou gewoon denken dat Ratzinger precies zegt wat hij bedoelt. Wat jammer dat Heijne niet gewoon echt leest wat de paus te berde brengt en daar met een keur van argumenten op ingaat.

Jan Dirk Snel

Historicus, Amsterdam

Het is toch het oude liedje

In een ingezonden brief ageerde ik tegen uitspraken van de paus over homoseksualiteit (Brieven, 29 december). Nu begrijp ik dat de paus het in zijn toespraak in het Vaticaan rond Kerst niet over homoseksualiteit heeft gehad. Hij haakte in op een toespraak bij diezelfde gelegenheid van de Franse rabbijn Bernheim: „God heeft man en vrouw geschapen als ‘specifieke dualiteit’. Die creatie wordt steeds meer ondergraven door een nieuwe ‘filosofie der seksualiteit’ die de indruk wekt dat de mens ‘zelf zijn eigen sociale rol kan kiezen’ en dat seks en geslacht dus niet langer door ‘de natuur zijn gegeven’.”

Bernheim suggereert dat elke geaardheid gekozen is. Het is dus toch het oude liedje: homoseksueel zijn is een zondige, gruwelijke keuze van een heteroseksueel en dus een bedreiging van de heteroseksualiteit.

Carel Scharten

Rotterdam

    • Simon Koene
    • Carel Scharten
    • Jan Dirk Snel
    • D.F.C.M. Ariaens