Branden, geweld en beledigingen tjdens Oud en Nieuw