Toespraak van Draghi

Ton Vermeulen (61) business consultant, Raamsdonkveer

„Zonder enige aarzeling de toespraak van de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in de periode van de Olympische Spelen. Daarin zei hij dat hij er alles aan ging doen om de euro te redden. Die toespraak kwam ternauwernood in het nieuws. Maar nu zitten we in veel rustiger vaarwater en is de kapitaalrente voor de Zuid-Europese landen fors gedaald. Ik sta in Europa op en ga er naar bed en deze ontwikkelingen bevestigen dat meer Europa voor ons gezin een prachtige toekomst biedt. We zijn er nog lang niet, maar de Nobelprijs voor de Vrede was, aanvullend op die mededelingen van Draghi, dus ten volle verdiend.”