Ruitjeshemd

Vrijdagmiddag. Vandaag niet op kantoor, maar een afspraak over de financiële doorrekening van ons advies. Voor mij geen casual Friday, dus. Bij de cliënt denken ze daar anders over. De CFO begroet me met: „Zo jasje-dasje op vrijdag is echt te formeel, dat kàn niet hoor.” Ik kan er niet meer tegenin brengen dan: „Ik vond m’n ruitjeshemd al heel frivool.” Tot grote hilariteit van de aanwezige Controllers.

Pepijn van der Laan

Een ikje is een anekdote gevat in 120 woorden. nrc.nl/ik