Kanker groeit uit stamcellen

Voor de ontwikkeling van kanker blijken niet alle cellen even belangrijk. Tumoren groeien uit ‘kankerstamcellen’. Dat werd al een paar jaar vermoed, maar pas bewezen door twee studies die op 1 augustus in Nature en Science verschenen. Een ervan was gedaan door biologen van het Utrechtse Hubrecht Instituut. De twee onderzoeksgroepen hadden darm- en huidtumoren van muizen zo gekleurd, dat was na te gaan uit welke cellen de tumoren waren ontstaan. De ‘moedercellen’ bleken geen willekeurige kankercellen, maar cellen die op stamcellen lijken. Intussen zijn stamcellen gevonden in allerlei soorten kanker, maar is nog niet bewezen dat kanker altijd uit stamcellen ontstaat. Onderzoekers nemen aan dat kanker ook uitzaait met kankerstamcellen. Die zijn beter bestand tegen chemotherapie en bestraling dan andere kankercellen. Men werkt aan therapieën die de stamcellen bestrijden. (HvS)